บริษัทดับบลิวเฮาส์กับผลงานการรับสร้างบ้านหรู

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีจุดสำคัญต่อความเติบโตของชาติเป็นอย่างมาก   อีกทั้งเป็นดัชนีชี้วัดความเติบโต หรือเสื่อมถอยของกิจการค้าในประเทศนั้นๆจากราคาตลาดรวม  หลายแสนล้านบาทต่อปีทำให้การทำงานรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจที่มีผู้มุ่งมั่นเข้ามาปกครอง ในกิจการค้านี้มาก ทั้งหุ้นส่วนขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อชิงช่วงส่วนแบ่งการตลาดที่แยะนี้

เมื่อครั้งที่ประเทศเกิดข้อสงสัยการเงินครั้งใหญ่ในปี 2540 ซึ่งทำให้กองกลางรับเหมาประดิษฐ์ ที่ไม่มี ความแข็งแรงต้องปิดตัวลงเป็นปริมาณมาก กงสีดับบลิวเฮาส์ จำกัดจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ในปีพ.ศ.2543 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ผลิตน้อยรายโดยหุ้นส่วนดับบลิวเฮาส์  รับงานสร้างคุณลักษณะทุกแบบทั้งงานรับสร้างบ้านหรู  คอนโดมิเนียม, งานโรงงานอุตสาหกรรม, งานบ้านพักพำนัก, งานราชการ แม้กระทั้งงาน  สาธารณูปโภค ถนน  ท่อระบายน้ำ และอื่นๆ

จากภาวการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของกรุงสยามในปี 2547 กล่าวได้ว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เห็นจะหนีไม่พ้น ภาคงานอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งการทำงานนี้ได้พลิกกลับมามีบทบาท ในวงการเศรษฐกิจของเมืองอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับปลูกบ้าน หรือ กลุ่มผู้ซื้อ ที่เรียกร้องปลูกเรือนบนที่ดินของตัวเอง ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าเที่ยงตรง

และมีความผกผันน้อยกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือแผนการเรือนจัดสรร ทั้งนี้เพราะผู้บริโภค กลุ่มนี้มีการออมเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดี  แต่ละปีมีมูลค่าการปลูกบ้านหลายพันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าการปลูกบ้านของผู้รับเหมารายย่อยอีกนับหมื่นล้านบาทต่อปี

Comments are closed.