จิตใจในการบริการของพนักงานงานโรงแรม

 

ในการอบรมด้านการบริการให้แก่พนักงานงานโรงแรมนั้น โรงแรมที่มีระดับจะเน้นในเรื่องของจิตใจในการบริการเป็นพิเศษ โรงแรมบางแห่งจะอบรมจิตใจในการบริการโดยการให้พนักงานอยู่ร่วมกันในหอพัก หากจะทำงานบริการมีความสำคัญยิ่งกว่าเทคนิคในการบริการเสียอีก น้ำใจไมตรีเล็กๆ น้อยๆ จากคนแปลกหน้าที่ได้รับในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ต่างถิ่นต่างแดน เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ เพราะฉะนั้นการอบรมให้พนักงานมีจิตใจในการบริการจึงควรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

 

การบริการที่ดีเกิดจากจิตใจในการบริการร่วมกับการฝึกฝนเทคนิคในการบริการ ที่ว่าจิตใจในการบริการ คือ

– จดจำชื่อและหน้าตาของแขกไว้ให้ดี พนักงานงานโรงแรมการนั้นควรจดจำชื่อและหน้าตาของแขกเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งในการบริการเพราะจะช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น ทำให้แขกรู้สึกเป็นกันเอง และยังเป็นการแสดงน้ำใจต่อแขกด้วย

 

– ทำให้สนุกกับงานโรงแรม ไม่ว่าจะเข้ามาทำงานในโรงแรมหรือภัตตาคารด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจก็ตาม เมื่อคิดจะยึดอาชีพนี้ตลอดไปก็ต้องทำตัวเองให้สนุกกับงานเข้าไว้

 

– แขกคือพระราชาพนักงานคือคนรับใช้ พนักงานโรงแรมจะต้องจดจำไว้เสมอว่า แขกคือพระราชา ความคิดที่ว่าแขกก็คือคนเราเองก็เป็นคนเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความสับสนระหว่างการเป็นแขกกับพนักงานบริการ แขกจะต้องถูกต้องเสมอเป็นความคิดที่ถูกต้องในการให้บริการของพนักงานโรงแรม  ในแต่ละวันจะต้องพบแขกจากทั่วโลก บางครั้งก็ยากที่จะเลี่ยงปัญหาความวุ่นวาย ความสับสนที่น่าปวดหัว แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมกฎที่ว่า แขกจะต้องถูกต้องเสมอ