Vacuum Pump เกี่ยวกับระบบจัดการความเย็นฉ่ำ แบ่งแยกได้ 2 แบบ

เครื่องทำสุญญากาศ ที่ใช้ในงานทำความเย็นไม่ก็ Vacuum Pump นั้นสามารถจำแนกได้ 2 แบบตามประเภทของการใช้งาน ตัวอย่างเช่น

  1. แวคคั่มปั๊มแบบโดยทั่วไป

 

แวคคั่มปั๊มแบบโดยทั่วไป ไม่ก็ Low Vacuum Pump มีค่าถูก นิยมใช้กันมาช้านาน ใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศบ้านทั่วไป โดยเครื่องแบบธรรมดานี้ มีประสิทธิภาพในการดูดสภาพอากาศออก ทำให้สภาพ กลับกลายสูญญากาศ ได้ต่ำสุดที่ 25-27 นิ้วปรอท ซึ่งยังไม่เพียบพร้อม แต่ก็ถือได้ว่าพอเพียงต่อการใช้งานเข้ากับแอร์คอนดิชันบ้าน หรือเครื่องทำความเย็นทั่วๆไป โดยภายหลังการดูดสภาพอากาศออกแล้ว จะต้องขับไล่ความชื้นภายในที่เหลืออยู่นิดหน่อยด้วย ดรายเออร์ ฟิลเตอร์

  1. แวคคั่มปั๊มความสามารถสูง

 

แวคคั่มปั๊มแบบความสามารถสูง หรือ High Vacuum Pump เครื่องนี้สามารถดูดดินฟ้าอากาศจากระบบได้ถึง 100% เลยเชียว หรือเป็นระดับสูญญากาศอย่างถ่องแท้ เป็นเหตุให้ไร้ความชุ่มชื้นเหลืออยู่ข้างในระบบเลย และใช้ประโยชน์เข้ากับแอร์คอนดิชัน หรือ เครื่องมือทำความเย็นฉ่ำได้ทุกประเภท แต่เครื่องแวคคั่มตัวนี้ มีราคาแพง เป็นส่วนใหญ่ที่เห็น จะเห็นใช้งานอย่างเดียวสถานที่ขนาดใหญ่ ที่มีระบบทำความเย็นฉ่ำที่ต้องดูแล อย่างยอดเยี่ยม

เวลาในการทำแวคคั่มระบบ เฉลี่ยจะอยู่ที่ 30-45 นาที แต่ทว่าจะต้องดูจากคู่มือการใช้ของเครื่องแวคคั่มปั๊มด้วย ว่าให้กระทำการแวคคั่มได้ยาวนานกี่นาที (แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน)

มารู้จักกับเครื่องบันทึกเงินสดก่อนใช้งาน

การคิดประดิษฐ์เครื่องบันทึกเงินสดออกมาใช้งานเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 บริษัทเรมิงตันแอนด์ซันเป็นผู้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดรุ่นแรกออกมาจำหน่ายเป็นรายแรก และได้มีผู้ผลิตรายอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ บริษัทเรมิงตันได้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดออกมาจำหน่าย และบริษัทไอบีเอ็มได้ผลิตเครื่องบันทึกเงินสดออกมาจำหน่ายเพิ่มขึ้น ระยะต่อๆมาได้มีผู้พัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เพื่อให้เครื่องบันทึกเงินสดมีความสามารถเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันนี้ได้มีเครื่องบันทึกเงินสดใช้กันโดยทั่วไป

เครื่องบันทึกเงินสดเป็นเครื่องคำนวณเลขชนิดแป้นเต็ม มีลักษณะเป็นแป้นตัวเลขหลายแถว เรียงตามหมาเลขตามแนวดิ่งจากเลข 1 ถึง 9 จำนวนแถวขึ้นอยู่กบจำนวนหลักที่ต้องการ สามารถบวก ลบ คูณ หารได้ในเครื่อง และมีบัตรแสดงรายการ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้ลูกค้าแทนใบเสร็จรับเงิน อีกส่วนหนึ่งม้วนอยู่ภายในเครื่องแสดงหลักฐานการรับเงินพนักงานเก็บเงินจะต้องออกใบเสร็จการขายให้ลูกค้าทุกครั้ง และเมื่อกดรายการแต่ละครั้งเครื่องจะบันทึกจำนวนเงินทั้งในส่วนของลูกค้าและส่วนที่อยู่ในเครื่องเมื่อเสร็จสิ้นการรับเงินในหนึ่งวัน ฝ่ายตรวจสอบจะรวมจำนวนเงินที่ได้รับในแต่ละวันจากเครื่อง และตรวจนับเงินที่ได้รับจริงซึ่งจะต้องตรงกัน ถ้าเงินที่รับจริงมีจำนวนที่ต่ำกว่าจำนวนเงินจากยอดรวมในเครื่องพนักงานเก็บเงินจะต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ขาดหายไป

การทำงานของเครื่องบันทึกเงินสดจึงมีส่วนสำคัญในการคิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเลยทีเดียวในการค้าขายหรือทำงาน ดูได้ที่ www.pornthaveeoa.com