ติดตั้งกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วยส่วนหลักๆที่เข้าใจได้

ในส่วนของติดตั้งกล้องวงจรปิดเอง ยังถูกแบ่งแยกประเภท ตามชนิดของการส่งสัญญาณอีกเป็น สองแบบหลักๆ คือ กล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณแบบ อนาล็อก เป็นกล้องวงจรปิดที่นิยมใช้ทั่วไป ราคาถูกความคมชัดสูง และกล้องวงจรปิดที่ส่งสัญญาณแบบ ดิจิตอล เป็นกล้องวงจรปิดสมัยใหม่ นิยมใช้เฉพาะกลุ่ม มีฟังชั่นหลากหลาย ราคาสูง ยังไม่เป็นที่นิยมในทั่วไปมากนัก

1

นอกจากนี้กล้องวงจรปิดยังสามารถแบ่งแยกประเภท ตามรูปร่างการทำงานของตัวกล้องออกเป็น 3ประเภทหลักคือ

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบมาตรฐาน
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบอินฟราเรด
3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบโดม

กล้องวงจรปิดรูปแบบอื่นๆ เช่น กล้องจิ๋ว, กล้องอำพราง, กล้องSpeed Dome, กล้องหลอก การใช้งานกล้องวงจรปิดในการดูพื้นที่สาธารณะ ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย หลายพื้นที่ทั่วโลก เช่นที่ประเทศอังกฤษ มีสัดส่วนของปริมาณกล้องวงจรปิด ในพื้นที่สาธารณะ ต่อ ปริมาณประชากร มากที่สุดในโลก