ข้อยกเว้นการประกันการเดินทางที่ไม่คุ้มครอง

uob

 

การประกันการเดินทางจะเน้นการให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น จึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง คือ

  1. แข่งกีฬาอันตราย เช่น สกี แข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
  2. การแท้งลูก
  3. ผู้ประกันการเดินทางฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  4. ขณะที่กำลังโดยสารอยู่บนเครื่องบิน เช่น เฮลิคอปเตอร์
  5. การกระทำผิดของผู้ประกันการเดินทางขณะอยู่ภายใต้การมึนเมาสุรา และยาเสพติดทุกชนิด
  6. ในขณะที่ผู้ประกันการเดินทางกำลังขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  7. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
  8. การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล

ประกันการเดินทาง อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การประกันการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งจะจัดทำขึ้นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศเท่านั้น ยกระดับความคุ้มครองได้เยอะมากกว่าประกันการเดินทางแบบอื่นๆ เพราะในการเดินทางไปต่างประเทศเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้นแต่อาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้อีกด้วยเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพราะค่ารักษาพยาบาลนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศซึ่งสูงกว่าบ้านเราค่อนข้างมาก

เหตุบางประการในการเดินทางไปในประเทศที่สภาพแวดล้อมไม่ดีมากนัก บางครั้งเราอาจจำเป็นที่จะต้องมีประกันการเดินทางประเภทนี้ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณีที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆ จุดที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถช่วยรักษาได้

นอกจากเรื่องเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้วในการเดินทางไปต่างประเทศยังมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปด้วย ซึ่งอาจจะหายและถูกชิงทรัพย์ได้ การทำประกันการเดินทางจึงคุ้มค่า เนื่องจากครอบคลุมกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปสำหรับค่าเบี้ยประกันภัย