ของฝากหรือของที่ระลึกอะไรถูกใจคนชาติไหนๆก็ต้องซื้อ

2010330_56689

น่าทึ่งไหมสำหรับของฝากหรือของที่ระลึกจากเมืองไทย   มาดูกันว่าของฝากหรือของที่ระลึกสิ่งละอันพันละน้อยจากเมืองไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชอบซื้อไปฝากคนที่บ้านก็มี

ประเภทของสินค้าที่ซื้อ แม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะนิยมซื้อสินค้าหลากหลายประเภท แต่สินค้าที่เป็นที่นิยมซื้อเรียงลำดับตามความสำคัญได้ดังนี้ คือ เสื้อผ้า, เครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด, ของตกแต่งบ้าน, ของที่ระลึก, จิวเวลรี่ เพชร พลอย และเครื่องสำอาง

นักท่องเที่ยวเพศหญิง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโรป เอเชีย และแอฟริกา เป็นกลุ่มที่นิยมการซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียเป็นกลุ่มที่สนใจการซื้อสินค้าประเภทเครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด มากกว่ากลุ่มอื่น และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปชอบซื้อสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน สำหรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาและโอเชียเนียนิยมการซื้อจิวเวลรี่ เพชรพลอย มากกว่ากลุ่มอื่น

กระนั้น  สินค้าของฝากหรือของที่ระลึกที่มีจำหน่ายตามแหล่งท่องเที่ยวนั้นมีจำหน่ายให้กับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ   ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มอาจมีรสนิยม ความชอบ   ความพึงพอใจในสินค้าแตกต่างกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นฐานทางครอบครัว   สังคม  วัฒนธรรม   ความเชื่อและค่านิยมที่ไม่เหมือนกัน   จึงส่งผลให้สินค้าที่ต้องการซื้อที่อาจต่างกัน การศึกษานี้มุ่งให้ความสนใจในการออกแบบ         และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยทั้งที่เป็นการเที่ยวครั้งแรกและที่มาเที่ยวซ้ำได้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของที่ระลึกมาก