ธุรกิจของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบลำดับขั้นตัวดึงดูดวน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสตรง จะมีการใช้มอเตอร์จากกระแสไฟจากข้างนอก  พร้อมด้วยในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตรงข้ามกับมอเตอร์ ใช้แรงจากข้างนอกหมุนขดลวด ตัดกับสนามไฟฟ้า เกิดแรงเคลื่อนตัวกระแสไฟเหนี่ยวนำขึ้น กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกอย่างเดียว ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ ต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีแหวนลื่น มีรูปร่างเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำเอาได้กระแสไฟวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟกระแสสลับ

กระแสไฟสลับในแบบขั้นตัวดึงดูดหมุน จะใช้แนวทางหมุนขั้วแม่เหล็กที่อยู่บนเพลา เป็นเหตุให้เส้นแรงตัวดึงดูดผ่านขดลวดทองแดงที่พันติดอยู่บนเปลือก เป็นเหตุให้เกิดแรงกระตุ้นกระแสไฟฟ้าบนท้ายขดลวดทองแดง แบบนี้มิต้องมี Slip Ring พร้อมกับแปรงถ่าน เพื่อให้นำพาแรงผลักดันกระแสไฟไปใช้งาน แต่ถ้าว่ามีแปรงถ่านพร้อมทั้ง Slip Ring ต่อกับขดลวดทองแดง ที่คาดอยู่บนแกนตัวดึงดูด เพื่อให้ใช้สำหรับป้อนกระแสตรงไปเลี้ยงขดลวดทองแดง สำหรับทำความเข้มของสนามไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าสลับในแบบไร้แปรงถ่าน มีงานออกเป็นส่วนๆ โดยขอเสนอ Automatic Voltage Regulator (A.V.R.) เป็นชุดคุมแรงกดดันกระแสไฟฟ้าที่ใช้ประโยชน์ผลงานให้มั่นคง ซึ่งคือหน้าที่ดูแล อย่างอัตโนมัติ หลักการทำของ A.V.R. เป็นการชักนำกระแสสลับที่เกิดจาก Stator Coil มากลายเป็นกระแสตรง จ่ายเข้า Exciter Field Coil โดยจำนวนไฟฟ้ากระแสตรงจะมีการกำกับให้มากหรือน้อยตามสภาพของแรงหนุนกระแสไฟฟ้าจาก Stator Coil โดยดำเนินต่อไปอย่างโดยอัตโนมัติ มีระบบ 1 เฟส พร้อมกับ ระบบ 3 เฟส  ไม่ก็ 3 เฟส 4 สาย จำแนกตามนั้นออกไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นจะมีหลายชุดตามความพอดี