การทำหน้าที่ของ Passbook Printer

print

 

เครื่องพิมพ์เช็กหรือสมุดบัญชี Passbook Printer โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทหัวเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดตัวอักษรนูนหรือลึก เวลาพิมพ์เอกสาร เช่น เช็ก ใบถอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน หรือสมุดบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดสังเกตที่ชัดเจนในการตรวจสอบเช็กหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งสามารถสำเนาคาร์บอนในกรณีที่ใช้กระดาษชุดคาร์บอน  โดยทั่วไปเครื่องพิมพ์เช็ก Passbook Printer จะสามารถรับกระดาษ และจัดรูปแบบกระดาษได้อัตโนมัติ ทั้งขนาด A4 หรือขนาดเช็ก ใบถอน โดยไม่ต้องคั่นหน้ากระดาษหรือทำการกำหนดขอบเขตในการพิมพ์เหมือนเครืองพิมพ์ทั่วไป ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในกรณีที่มีการพิมพ์เช็กมากและบ่อยครั้ง

 

ยกตัวอย่างสินค้า Passbook Printer รุ่น Compuprint SP40 Plus ของจีโอที เป็นเครื่องพิมพ์หัวพิมพ์ชนิด 24 เข็ม ความเร็วในการพิมพ์ 580 cps(VHDS) จากประเทศอิตาลี ถูกออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานกับลูกค้ากลุ่ม ธนาคาร สหกรณ์ และสถาบันการเงิน สามารถใช้งานกับระบบ Banking ทั้งหมด ตลอดถึงกระดาษ ขนาด A4 รองรับได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   และถูกออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ 20% – 30% จึงใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 45 W. และ 3 W. ซึ่งสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเปลี่ยนตลับผ้าหมึกถึง 10 ล้านตัวอักษร และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นในการใช้งานที่ง่าย สะดวก และความแม่นยำในการพิมพ์ โดยมีการปรับความหนาของสมุดอัตโนมัติ (Auto Gap Adjustment) , การช่วยปรับสมุดให้ตรงอัตโนมัติขณะใส่สมุด (Document Auto Alignment) , การจัดกั้นหน้า อัตโนมัติ (Auto Border Recognition) และการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องแบบ (Optical Mark Reading and Automatic Setup) ที่จะสามารถลดเวลาในการติดตั้งเครื่อง

 

ใครที่กำลังมองหา passbook printer ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา got.co.th ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับการทำงานของลูกค้าทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก